Търсене
Close this search box.
Социолог

Дигитални умения и дигитална грамотност, качество на живот, образователни неравенства, социални общности

Миленкова, В., Керанова, Д., Ленджова, Вл., Пейчева, Д. 2023 Дигиталната медийна грамотност. Благоевград: УИ „Н.Рилски“ ISBN 978-954-00-0344-3

Миленкова, В. 2021 Социалните обединения. Благоевград: УИ „Н.Рилски“ ISBN 978-954-00-0255-2

Milenkova, V., Nakova, A. 2023 Personality Development and Behavior in Adolescence: Characteristics and Dimensions Societies 2023, 13(6), 148. https://doi.org/10.3390/soc13060148