Търсене
Close this search box.

Феноменология, семиотика, херменевтика, антропология, философска логика

Другостта като философски проблем
Зараждане на етико-медицински дискурс в сферата на етичното
Циничното или играта на власт и удоволствие
Екзистенциални аспекти на обитаването и бездомността


„Онтология на саморегулацията. Изкуството като средство за преодоляване на пандемията“ ръководител на проект по ЕБР 2020-2025