Търсене
Close this search box.

Публична защита на Мариана Тодорова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО БАН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен трудна тема „Контрафактичен анализ и прогнозиране: Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране“  на Мариана Георгиева Тодорова за придобиване на научна и образователна степен „доктор” по специалност „философия на историята“ („футурология“), шифър 05. 01 12.  Научно жури: Проф. д.ф.н. […]