Търсене
Close this search box.

Стратификация, неравенства и мобилност

Проблематиката на секцията е изключително актуална в светлината на целта за „Намаляване на неравенствата” в Националната програма за развитие на България 2030 . Нарастващите неравенства и убеждението за липсваща справедливост, опасността от поляризация при слаба средна класа  са тревожен симптом за състоянието на българското общество към чието изследване са насочени усилията на членовете на секцията.  В секцията се провеждат теоретично насочвани международно сравнителни емпирични изследвания , базирани на индивидуални количествени и качествени данни. Работим в постоянно сътрудничество  с  международни изследователски мрежи  в рамките на Европейското социална изследване (ESS), Международната програма за социални изследвания (ISSP). Важен изследователски фокус е върху регионалните неравенства в Дунавския регион и в Югоизточна Европа. Тематично секцията се отнася към Изследователски комитет 28 на Международната социологическа асоциация “Социална стратификация и мобилност”. Членовете на секцията имат дълъг преподавателски опит във висши учебни заведения и предлагат обучение на  докторанти по програми в областта на социология на социалната стратификацията, социалните неравенства и мобилност, социология на пола, регионални неравенства, дигитални неравенства.

Текущ ПРОЕКТ на секцията

 „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия” с ръководител на научния колектив проф. Румяна Стоилова. Проектът е интердисциплинарен, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 ПН55/7 от 2021 г., с продължителност до 2025 г.  Научният колектив включва: социолози, политолози и специалисти по връзки с обществеността, от ИФС, СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС и Бургаския свободен университет.

Целта на проекта е да бъдат изследвани възможностите за разширяване на реално извличаните офлайн ползи, за подобряване на жизнените шансове за различни категории потребители и за намаляване на социално-икономическите и социално-демографските неравенства посредством технологичния преход към дигитализация.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с идентифицирането, анализа и максимално пълното описание на възможностите за намаляване на неравенствата  посредством технологичния преход към дигитализация. Стремежът е  към генериране на качествено ново знание за процесите и механизмите за извличане на „офлайн“ ползи чрез дигиталния преход въз основа на провежданите групови дискусии, интервюта и срещи със заинтересованите страни, на вторичен анализ на сравнителни международни данни от Европейското социално изследване и Изследването на здравето и стареенето.

Информация за обратна връзка с екипа на проекта:

Проф. Румяна Стоилова; гл.ас. Стефан Марков;

www.facebook.com/DigitalDivideBG

Състав

Ръководител на секцията
Редовен докторант
Редовен докторант
Задочен докторант