Търсене
Close this search box.
ppp

Пета юбилейна международна монференция „Философията днес“

От 02-05 юни 2024 се проведе юбилейната Пета Международната философска конференция “Philosophy Nowadays: Philosophical Approaches on Cultural Heritage, Resilient Communities and Future Times”. Това издание беше специално поради честване на 50 години юбилей от организиране и провеждане на първата Международна конференция по философия. Тя привлича учени от всички континенти, и със задоволство може да отчетем, че тазгодишният юбилеен форум повтори този успех – 72 учени, водещи специалисти в различни научни области. Съорганизатори на този престижен научен форум бяха: Европейското общество по процесуална философия, Институт по философия и социология (Азербайджанска Академия на науките), Университет Букурещ, Факултет по философия (Румънска Академия), Университет Сорбона. Поради големият брой участници, конференцията се проведе онлайн.

Тематично конференцията беше разделена на 3 основни модула.  Първият модул, беше посветен на процесуалната философия и се проведе в първите два дена от конференцията. Бяха изнесени 17 презентации от 18 участника от 11 различни (предимно европейски) държави (по азбучен ред): Белгия, България, Великобритания, Венецуела, Германия, Израел, Италия, Полша, Португалия, Украйна и Чехия. Общото между всички доклади беше процесуалният подход към темите и към обсъжданите проблеми. Участниците решиха да се издаде колективен сборник със статии на базата на изнесените презентации, който да се публикува на английски език в авторитетно западно издателство.

Вторият модул беше посветен на 300 годишнина на Кант, на тема: PHILOSOPHICAL APPROACHES TO A PERPETUAL PEACE, в който участие взеха водещи изследователи по темата. Пленарни доклади, бяха изнесени от проф.Фабрис Пату, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) и проф.И.Мамадзаде, Директор на Институт по философия и социология, Азербайджанска Академия на науките. Панелът предизвика много оживена дискусия. Проф.Мамадзаде изпрати и поздравителен адрес до участниците и ИФС-БАН.

Третият модул, беше в изпълнение на два РП по Проект „Сигурност и отбрана“ и включваше международно участие на изключително високо ниво, от водещи специалисти в областта на футурологията и изкуствения интелект: д-р Джеръм Глен,  изпълнителен директор на Millennium Project (USA), главен изпълнителен директор на Проекта на хилядолетието (за изследване на глобалните фючърси) и водещ автор с Елизабет Флореску на доклада за Състоянието на бъдещето 19.1, изпълнителен директор на Американския съвет за ООН,  д-р Шърман Круз – основател, изпълнителен директор и главен футуролог на Center for Engaged Foresight и UNESCO, Лурдес Родригес, представител на Future’s Global Hub, Program Officer в New York State Health Foundation and defense.

По време на конференцията бяха изнесени доклади по аналитична философия, логика, естетика, с участници от Бразилия, Киргизстан, Етиопия, Канада, Нидерландия, Турция, Румъния, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Полша, Франция, САЩ.

След приключване на форума участниците изказаха специална благодарност и поздравления за високото ниво, професионализъм и отлична организация на орг. комитет: проф. Б. Тодорова-председател, проф. емер. В. Петров, доц. Д. Ангелова, доц. М. Бакалова, гл. ас. С. Пенчева.

ОЩЕ