Търсене
Close this search box.
ФИЛОСОФИЯТА на ХЕГЕЛ и РЕЛИГИЯТА – 250 г. Г. Хегел  
София -2021.И-во Дейликонт-Пропелер ,София 2021,480 стр, ISBN: 978-954-392-643-5
Съставител и научен редактор Проф.Дфн Ст.Пенов, 
колектив по НИ проект на секция „Религия“+учени от ИФС-БАН, СУ „Св.Кл.Охридски“, Русия, САЩ и  Израел.
Рецензенти: Проф.Дфн Пламен Макариев и Проф.Д-р Антони Хубанчев.

Израел между евангелизма и джаафаризма.

ИК Изток-Запад, София 2021, 364 стр.

©  Владимир Чуков, автор, 2020

Рецензенти

проф. дфн Стефан Пенов

проф. д-р Николай Михайлов

проф. дфн Желязко Стоянов

ОЩЕ

Местните празници: ресурси, традиции, промени – нова книга от секция Общности и идентичности

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана