Търсене
Close this search box.
438170303_421932283919001_7913241625405383131_n

Семинар „Между редовете: публичният образ на науката в българските медии“

Общо събитие на два проекта на Фонд „Научни изследвания“ с  участие на учени от ИФС
На 30 май от 16.00 ч. в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе семинар на тема „Между редовете: публичният образ на науката в българските медии“ като обща инициатива на изследователите, участници в два проекта на ФНИ – „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат“ (гл. ас. д-р Ния Нейкова, проф. дсн Светла Колева) и „Образите на науката в дигиталния свят: между социалните мрежи и интернет медиите“ (гл. ас. д-р Мартин Иванов – ръководител, проф. дсн Пепка Бояджиева, проф. дсн Кръстина Петкова, гл. ас. д-р Светломир Здравков, гл. ас. д-р Петя Климентова, постдокторант д-р Димитър Кацарски, докторант Ралица Димитрова)

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.