Търсене
Close this search box.

Дискусия на тема: „Завръща ли се войната в политическия арсенал?“ и представяне на книгата „Европейският съюз, България и конфликтите на 21 в.“ 

Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска, Българското геополитическо дружество, Историческият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” и секция „Социални теории, стратегии и прогнози” към ИИОЗ – БАН организират на
24 април 2018 г. от 16 ч.
дискусия на тема:
Завръща ли се войната в политическия арсенал?
и представяне на книгата „Европейският съюз, България и конфликтите на 21 в.“ 

Последните две десетилетия бележат все по-честото прибягване до инструментите на войната като начин за решаване на вътрешните и външните политически проблеми. От бомбардировките на НАТО над Югославия през силовото налагане на демокрация в Афганистан, Ирак и Либия до превръщането на Сирия в боен полигон за прекрояване на геополитическите сфери на влияние в Близкия Изток организираното въоръжено насилие все по-често се представя като легитимна форма за водене на политика. След актуализацията на американската военна доктрина, допускаща нанасянето на превантивен ядрен удар и открито обявената от британския министър-председател Тереза Мей готовност да използва ядрено оръжие срещу Русия като „възпираща сила“, светът изглежда само на една стъпка разстояние от ядреното си самоунищожение. Отчитайки новите реалности, Русия и Китай също започват да преосмислят военните си планове в светлината на снижаване прага на допустимата употреба на оръжия за масово поразяване.

Повече от 70 години след Втората световна война, най-кървавата до момента в човешката история, сегашното поколение политици показва, че е загубило умението да извлича исторически поуки. Измамното чувство на технологична или териториална недосегаемост, демонстративното високомерие към човешкия живот и поставянето на краткосрочните цели за световно господство над отговорността за съхраняването на човешката цивилизация са много сериозна рецепта за лекомислени и високорискови решения и действия. Верижната реакция, която те могат да отключат, би върнала човечеството, ако изобщо оцелее, хилядолетия назад и би обезсмислило всичко, изградено досега.

Дискусията, посветена на темата за войната и политиката, и представянето на книгата ще се проведат в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Участие в дискусията ще вземат:

Генерал-майор (о. р.) Ангел Марин, Вицепрезидент на Република България (2002-2012 г.),

Йордан Божилов, Председател на Софийския форум за сигурност,

Любомир Кючуков, Директор на Института за икономика и международни отношения,

Проф. д-р Димитър Димитров, Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” в УНСС,

Проф. д-р Евгения Калинова, Преподавател по съвременна история в Историческия факултет на СУ „Кл. Охридски“.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване