Търсене
Close this search box.

Седмо издание на конкурса за Иновации

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе
Седмото издание на конкурса за Иновации. Номинираните ще се борят за призовото място в три основни категории:

„Най-добър иновативен проект за 2019 г.“

„Най-успешно иновативно предприятие“  

„Най-перспективен иновативен старт ъп“

Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на
науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

Кандидатстването стартира официално от 11 ноември 2019 г.

Повече информация – тук.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване