Търсене
Close this search box.

BALKAN JOURNAL OF PHILOSOPHY Vol. 7, No 1, 2015

BJP

The issue is co-sponsored by the Bulgarian National Science Fund, competition “Bulgarian Scientific Periodicals—2014,” project No. DNP 04/51 from 12.12.2014.

Special issue devoted to the topic of “Rationality”

The content of teh journal is available here

 

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп