Търсене
Close this search box.

Други публикации

Totalitarian Experience and Knowledge Production – S. Koleva

Излезе от печат книгата на доц. дсн Светла Колева „Totalitarian Experience and Knowledge Production“, издадена от престижното издателство BRILL. Книгата можете да намерите тук.

Нов тематичен сборник на секция „Религия, вярвания, светоглед“

РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ XXI  ВЕК Тематичен сборник на научно-изсле­дова­телска група“Религи­озно-фи­ло­софски па­радиг­ми и интеркуртурен диалог“от ИИОЗ – БАН&СУ с участи­ето на учени от И-та по между­рели­ги­о­зен

Нов брой на сп. „Философски алтернативи“

Списание „Философски алтернативи“ 6/2015 Тема на броя: ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ Водещи: Валентин Канавров и Кристиян Енчев   СЪДЪРЖАНИЕ КОНЦЕПТЪТ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ Даниел фон Вахтер – Как да

Дискусия за приложната онтология

Катедра Философия на ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ И Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН Организират   ДИСКУСИЯ ЗА ПРИЛОЖНАТА ОНТОЛОГИЯ