Търсене
Close this search box.

Други публикации

Totalitarian Experience and Knowledge Production – S. Koleva

Излезе от печат книгата на доц. дсн Светла Колева „Totalitarian Experience and Knowledge Production“, издадена от престижното издателство BRILL. Книгата можете да намерите тук.

Нов тематичен сборник на секция „Религия, вярвания, светоглед“

РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ XXI  ВЕК Тематичен сборник на научно-изсле­дова­телска група“Религи­озно-фи­ло­софски па­радиг­ми и интеркуртурен диалог“от ИИОЗ – БАН&СУ с участи­ето на учени от И-та по между­рели­ги­о­зен

Нов брой на сп. „Философски алтернативи“

Списание „Философски алтернативи“ 6/2015 Тема на броя: ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ Водещи: Валентин Канавров и Кристиян Енчев   СЪДЪРЖАНИЕ КОНЦЕПТЪТ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ Даниел фон Вахтер – Как да

Дискусия за приложната онтология

Катедра Философия на ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ И Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН Организират   ДИСКУСИЯ ЗА ПРИЛОЖНАТА ОНТОЛОГИЯ

Нова книга

Веселин Петров Процесуално философски приключения на приложната онтология Фондация „Човешка библиотека“ София 2015

Нов брой на Balkan Journal of Philosophy

Излезе от печат новият брой на Balkan Journal of Philosophy. Списанието е достъпно на http://www.issk-bas.org/BJP/index.htm http://www.ceeol.com http://www.pdcnet.org/bjp

Представяне на нова книга

На 29 октомври, четвъртък, от 15 часа в залата на ИИОЗ на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 6 ще се състои представяне на новата книга на