The 4th International Scientific Conference “Contemporary Perspectives before the Humanities and Social Sciences” August 29 – September 2, 2022

We are pleased to welcome you to The 4th International Scientific Conference “Contemporary Perspectives before the Humanities and Social Sciences” Place: Frederick Joliot-Curie International Home of Scientists – Varna, Bulgaria and online via Zoom Date: August 29 – September 2, 2022 Organized by: Institute of Philosophy and Sociology – Bulgarian Academy of Sciences Institute of Philosophy and Sociology – Azerbaijan […]

» Read more

REGIONS AND “THE REGIONAL” IN A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE, 2021, „Проф. Марин Дринов“-БАН, редактор и съставител доц. Румяна Желева.

Сборникът на REGIONS AND “THE REGIONAL” IN A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE (на бълг: Региони и „Регионалност“ в социологическа перспектива), издаден на английски език през 2021 г. от Академично издателство на „Проф. Марин Дринов“ на БАН от колектив с редактор и съставител доц. Румяна Желева. Текстовете в сборника се фокусират от социологическа гледна точка върху изследване на регионите като представят различни мотиви, […]

» Read more

Представяне на книгата “Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия.” София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ , доц. дсн Васил Киров, 21.06.2022, 16,30 ч., Голям салон на БАН

Киров, В. (2022) Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ (ISBN 978-954-07-5469-7)   Целта на книгата е не само да анализират процесите на дигиталната трансформация на глобално ниво, но и да се изясни какво се случва в национален контекст. Първата глава е посветена на Индустрията 4.0. Тя е подготвена на базата […]

» Read more

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на секция „Религия, вярвания, светоглед”

С-я „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН продължава постоянния те­о­­ре­тичен семинар по общата тема на НИ проект с  ЮБИЛЕЙНА  ЛЕКЦИЯ на Проф.дфн Ст.Пенов на те­ма:„Чо­век- Бог- свят: Апокалиптични идеи& Проб­­­­ле­мите за Армагедон в абрахамичните религии“ & дискусия, начало – 9 юни 2022 г. от 14,15 часа на Сердика 4.

» Read more
1 2 3 43