Участие на учен от Институт по философия и социология в поредица лекции „Лицата на науката“

Ас. д-р Елица Станоева от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще изнесе публична лекция на тема: „Смяна на режима, разрушаване на архитектурното наследство и гласът на архитектите“. Дискусията е част от поредица „Лицата на науката“, инициирана от Културен център на СУ, в която учени представят изследванията си […]

» Read more

Покана за национална конференция

Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН ви кани на 02.06.2023 г. на Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“.  Конференцията ще се проведе на 02.06.2023 г. в Централно управление […]

» Read more

Представяне на книгата на чл. кор. проф. Ангел Стефанов “Suggested Answers to Philosophical Puzzles”

На 14 юни 2023 г. /сряда/ от 18.00  до 21.00 ч. , в конферентната зала на СУ, секция “Философия на науката” организира представяне на книгата на чл. кор. проф. Ангел Стефанов “Suggested Answers to Philosophical Puzzles”. Заповядайте!

» Read more

Покана за теоретичен семинар по Философия на религията и светогледа

Покана за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на 25 май по  Философия на религията и светогледа:   Психоанализа и Дзен-будизъм (Psychoanalysis & Zen-Buddhism),   на Сердика 4 от 14,15 часа. – Доклади на:1/ Гл.ас,Д-р  Севделина Николова & 2/ Гл.ас.,Д-р Людмил Петров.

» Read more

Национална конференция “Геополитическите трансформации и новите военни доктрини”

Секция “Социални теории, стратегии и прогнози” организира конференция на тема: “Геополитическите трансформации и новите военни доктрини”, в рамките на научен проект “Сигурност и отбрана”, която ще се проведе на 15 май 2023 г., от 09 ч., в Централния военен клуб.  

» Read more

Четвърти научен семинар по проекта „Етика и бъдеще“: Бъдещето на изкуствения интелект и космоцентричната етика

Дата на провеждане: 31 май 2023 г. от 13:00 до 15:00 часа   Участници: Професор ем. дфн Веселин Петров, Българска академия на науките, Институт по философия и социология   Формат: присъствено гр. София, зала № 2 в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”   Кратка анотация: В наши дни стана […]

» Read more

Трети научен семинар по проекта „Етика и бъдеще“: Футуризмът: в етическа и в естетическа перспектива

Дата на провеждане: 17 май 2023 г. от 13:00 до 15:00 часа   Участници: проф. д-р Даниела Сотирова, Технически университет – София, Катедра „Правни и хуманитарни науки“,  и гл. ас. д-р Невена Иванова, Българска академия на науките, Институт по философия и социология   Формат: zoom среща Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82088765924?pwd=RDk5bTgvc3lNMGlaY1BEaTdkTlRKUT09 […]

» Read more

Международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy)

Уважаеми колеги, Философски факултет на СУ, Българското общество за аналитична философия (БОАФ) и Института по философия и социология (ИФС) към Българската академия на науките организират международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy). Събитието ще се проведе от 19.05.2023 до 21.05.2023, в Аулата и Нова конферентна зала на […]

» Read more
1 2 3 43