Представяне на книгата “Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия.” София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ , доц. дсн Васил Киров, 21.06.2022, 16,30 ч., Голям салон на БАН

Киров, В. (2022) Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ (ISBN 978-954-07-5469-7)   Целта на книгата е не само да анализират процесите на дигиталната трансформация на глобално ниво, но и да се изясни какво се случва в национален контекст. Първата глава е посветена на Индустрията 4.0. Тя е подготвена на базата […]

» Read more

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на секция „Религия, вярвания, светоглед”

С-я „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН продължава постоянния те­о­­ре­тичен семинар по общата тема на НИ проект с  ЮБИЛЕЙНА  ЛЕКЦИЯ на Проф.дфн Ст.Пенов на те­ма:„Чо­век- Бог- свят: Апокалиптични идеи& Проб­­­­ле­мите за Армагедон в абрахамичните религии“ & дискусия, начало – 9 юни 2022 г. от 14,15 часа на Сердика 4.

» Read more

Семинар: Метакритика и метанаративи (2021/ 2022), Секция “Онтология и епистемология”, ИФС – БАН

Център за анализи и иновации ~ Секция Онтология и епистемология ИФС – БАН __ _________ ____________________ _____________________________ ____________________ _________ __ Уважаеми колеги и приятели,     Имаме удоволствието да ви поканим на първото събиране на семинара Метакритика и метанаративи (2021/ 2022).   Доклад на тема “Езотериката на знака и иносказанието на философското питане” ще представи Георги Ангелов. След изложението по темата […]

» Read more

ПОКАНА ОТ СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЗА XVIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

Уважаеми колеги, За нас е удоволствие да ви поканим за участие в тазгодишната Национална конференция по етика, вече осемнадесета поред. Темата, на която се спря Организационният комитет сега, е „Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности“. Събитието ще се проведе на 10-11 ноември 2022 г. в онлайн платформата Jitsi Meet. Както винаги, нашият екип приветства доклади от широк […]

» Read more

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕРНЕТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ: НАСТОЯЩЕ, КОГНИТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“

Институт по философия и социология-БАН и Секция „Социологически науки“ при Съюза на учените в България организират национална конференция на тема: „ИНТЕРНЕТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ: НАСТОЯЩЕ, КОГНИТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“ Конференцията ще се проведе на 19.05.2022г. от 10:00ч. в платформата Зуум. https://us02web.zoom.us/j/89575609310?pwd=eFhXZDNkSmp6Nk5kZEpSOVdPMFlOUT09 Meeting ID: 895 7560 9310 Passcode: 290779 Програма на конференцията. Заповядайте!   Организационен комитет: Проф. дфн Веселин […]

» Read more

Попъров семинар “Обяснение и доказване в науката”

Тема: “Обяснение и доказване в науката” Регламент за всяка презентация: 20 минути изложение и 10 минути дискусия ПРОГРАМА Откриване на конференцията 18.05.2022г., 10.25 часа Място на провеждане: залата на ул. Сердика № 4   Водещ: Асистент д-р Ива Георгиева 10.30 – 11.00 чл. кор. Ангел Стефанов – Тема: “Как антропният принцип обяснява появата на човека във вселената?” 11.00 – 11.30 проф. Сергей Герджиков – Тема: “Обяснения в археологията” 11.30 – 12.00 проф. Лилия Гурова – тема: “Предсказание и разбиране” 12.00 – 12.30 доц. Юлия Васева-Дикова – Тема: “Какво е доказателство (evidence) в медицината”   Обедна почивка: 12.30 – 14.00   Водещ: доц.д-р Юлия Васева-Дикова  14.00 – 14.30 доц. Борис Грозданов – Тема: “Оправдаване в изкуствения интелект” 14.30 – 15.00 Асистент д-р Ива Георгиева – Тема: “Защо сега? Появата на Meta/verse в контекста на (пост)пандемичната реалност” 15.00 – 15.30 доктор Вера Любенова – тема: “Карл Попър върху Копенхагенската интерпретация на квантовата механика” 15.30 – 16.00 докторант Елина Марчева – Тема: “Критика към теорията на Фройд” 16.30 – 16. 45 Закриване на конференцията   Организатори: Секция “Философия на науката”, ИФС, БАН

» Read more
1 2 3 43