Public Lecture of Dr. Frédéric NAEDENOEN

Лекция на д-р Ферерик Наденоен, Университет Лиеж, Белгия ще се проведе на 18 януари от 16.00 до 17.30 ч. в Зала 207 на ЦУ на БАН. Ще очакваме всички колеги, които проявяват интерес! Тъй като местата в залата са ограничени, препоръчваме да потвърдите присъствието си до 17 януари на minak.kostova@gmail.com.

» Read more

Издателство Мецлер-Шпрингер публикува юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Иванка Райнова

Издателство Мецлер-Шпрингер публикува юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Иванка Райнова – Säkularismus, Postsäkularismus und die Zukunft der Religionen. Festschrift für Yvanka B. Raynova zum 60. Geburtstag. Hrsg. von H.-W. Ruckenabauer und S. Moser. Stuttgart: J.B. Metzler-Springer, 2022, 566 pages https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-476-04955-1 Сборникът представлява многопланово систематично изследване на ролята на религиозното мислене в наши дни. В него се поставят следните въпроси: В каква връзка се намират философията и религията, […]

» Read more

Покана за участие в годишната международна конференция на Human Development and Capability Association (HDCA)

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим да изпратите заявки за участие в годишната международна конференция на Human Development and Capability Association (HDCA): “Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times”   11-13 септември, 2023 София, България   Конференцията се организира съвместно от Института по философия и социология при БАН, Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Институт Отворено Общество – София, Тръст за социална […]

» Read more

Колективна монография “Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8”. Съставители са Екатерина Маркова и Габриела Йорданова, в съавторство с докторантите Ралица Димитрова и Мартина Дробенова от ИФС-БАН

С голямо удоволствие ви представяме колективна монография Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. Съставители са Екатерина Маркова и Габриела Йорданова, в съавторство с докторантите Ралица Димитрова и Мартина Дробенова от ИФС-БАН. Тази колективна монография е израз на амбицията на научната инфраструктура SHARE ERIC България да […]

» Read more

Семинар на „Религия, вярвания, светоглед”

Постоянен те­о­­рети­чен семинар с обща ТЕМА: Философия на религията  и НИ проект: „ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИ­ГИИТЕ И СВЕТОГ­ЛЕДА“ по ТЕМА:  ПРОБЛЕМИ, СЪЩНОСТ и ИЗМЕРЕНИЯ на ОНТОЛОГИЧНИЯ АРГУМЕНТ Лектор:  гл.ас,д-р ф-я& д-р теол. Цветелин Ангелов ; Дискутант: гл.ас.,д-р Сергей Методиев. четвъртък, 1 декември 2022 14,30 часа ул. “Сердика” 4

» Read more

ИНДЕКС НА ТОЛЕРАНТНОСТТА НА БЪЛГАРИНА КЪМ „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

Учени от Института по философия и социология – БАН, под ръководството на проф. Емилия Ченгелова, изчислиха Индекс на толерантността на българина към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tolerance Index – SETI). Индексът няма аналог в европейската и в българската изследователска практика и е създаден като елемент от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в […]

» Read more
1 2 3 4 5 48