Търсене
Close this search box.

International workshop: “Philosophical Analysis: Concepts, Meaning, Language”

Във връзка с работата по съвместния българо-словашки проект по линия на ЕБР ‘Избрани проблеми по онтология и епистемология в светлината на аналитичната и континенталната философски традиции’ Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН съвместно с Института по философия към Словашката академия на науките организират следния международен уъркшоп:

 

THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF SOCIETIES AND KNOWLEDGE AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
and
THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY AT THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

Organize

INTERNATIONAL WORKSHOP

“Philosophical Analysis: Concepts, Meaning, Language”

In Sofia, Bulgaria
On 24 October 2013
In the conference room of the ISSK-BAS
“Serdika street”, No 4, II floor

PROGRAM OF THE WORKSHOP
Morning session
Moderator: Prof. DSc. Vesselin Petrov

10:00 – 10:15
Opening of the workshop:
Prof. DSc. Vesselin Petrov (Bulgaria); Prof. Mgr. Dr. Marian Zouhar (Slovak Republic)

10:15 – 11:15
Prof. Mgr., Dr. Marian Zouhar (Slovak Republic)
“Relativism about Truth and Perspective-Neutral Propositions”

11:15 – 11:30
Break

11:30 – 12:30
Mgr., PhD Lukas Bielik (Slovak Respublic)
“Goodman’s New Riddle of Induction – Is there really a New Problem?”

12:30 – 14:00
LUNCH

First afternoon session
Moderator: Prof. Mgr., Dr. Marian Zouhar

14:00 – 14:45
Prof. DSc. Vesselin Petrov (Bulgaria)
“Bertrand Russell’s Criticism of Bergson’s Views about Continuity and Discreteness”

14:45 – 15:00
Break

15:00 – 15:45
Assist. Prof. PhD Rosen Lutskanov (Bulgaria)
“A Note on Moore’s Paradox and Epistemic Entitlement”

15:45 – 16:15
Coffee Break

Second afternoon session
Moderator: Mgr., PhD Lukas Bielik

16:15 – 17:00
Assoc. Prof. PhD Engelsina Tasseva (Bulgaria)
“Determinants of Meaning: Context – Ubiquitous but Invisible”

17:00 – 17:15
Break

17:15 – 18:00
Assist. Prof. PhD Petia Todorova (Bulgaria)
“Linguistic Elements as Generated and Reflected in a Fragmented World”

18:00: End of the workshop

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина