Търсене
Close this search box.

Камелия Жабилова е доцент в Институт по философия и социология – БАН, секция „История на философските и научните идеи“.
Доктор по философия. Автор е на студии и статии в областта на история на философията и българската философска култура.
Участник е в множество проекти, сред които: „Балканската матрица: социокултурни архетипи и модерни проекции”,
„Европейски влияния в българската философска култура”, „Философският ZEITGEIST в българската културна история,
„Българската интелигенция – дилемите на националното самоопределение”.


Философия на културата; История на българската философска култура; Философията на Ницше; Философия и литература; Интелектуална история; История на идеите;

“Ницше. Топоси на духа”, 2022, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-1541-3, 207 с.;
„Reflections on Nietzsche In Bulgaria”, Philosophical Receptions: Transmissions, Affinities and Originality, PH „St. Ivan Rilski“, pp. 91-118, 2014, ISBN 978-954-353-253-7;
„Гласът Ницше в творчеството на П. П. Славейков”, 2006, изд. Фабер, ISBN 10: 954-775-615-X, 154 с.;


“Европейски влияния в българската философска култура” (2011-2014)