Търсене
Close this search box.

Социология на труда, социология на класата, климатични промени, граждански протести и гражданско общество.

Цонева, Ж., (2023) ‘Необичайното възраждане на антифашизма: руската инвазия в Украйна в българската “гражданска война на спомените”’, Социологически проблеми;
2022: Една друга София е възможна! Идеи за справедлив, зелен и достъпен град за хората. София: KOI
books (с Павел Янчев).
2019: Exploitation and resistance: work in three subcontracting industries. София: KOI books (английско
издание, прев. Вероника Стоянова).
2018: Експлоатация и съпротива. София: KOI books, с Георги Медаров и Мадлен Николова.
2016: Предприемачески дух и призрачни предприемачи: Експертно знание, неолиберално управление и
социално страдание. София: KOI books, с Георги Медаров, Момчил Христов и Огнян Касабов.
2015: Capital Reforms, Sofia: KOI books, с Георги Медаров.
2014: Политика без политика: ние и те в протестите, София: Семинар БГ, с Георги Медаров и
Мадлен Николова.