Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Научeн секретар 
докторски програми
телефон: +359 888 02 64 24

Социология на девиациите и социалния контрол, престъпления от омраза, интеграция и включване, изследванията на пола

Спасова, Л. (2019). Престъпленията от омраза. Механизми за нормализация на
социално обусловената омраза. [Hate crimes. Mechanisms for normalization of socially induced
hatred] София, Авангард Прима. ISBN 978-619-239-160-7, 313
Спасова, Л. (2013). Девиантни модели на участие в местната власт, АИ „Проф. Марин
Дринов”, София, ISBN 978-954-322-638-2, 316.
Мантарова А., Стоянова М., Спасова Л. и др. (2021). Миграции – девиации – рискове.
София: Изд. Сноумод. ISBN 978-619-90134
Ченгелова, Е., Златанова, В., Спасова, Л. (2019). „Икономиката в сянка“ като девиантна
практика. АИ „Проф. Марин Дринов”, София, ISBN 978-619-245-011-3, 380


2021-2023 MILIEU: “Women, disabilities and inclusion. Scientific excellence in Bulgaria”, Horizon
2020, Координатор на проекта и ръководител на българския екип.
2021-2024 “HUMCORE: Humanitarian Corridors Integration Pathways”, AMIF, Ръководител на
българския екип.
2018-2020 „Women, totalitarism and shaping our common Europe – GENDER
REMEMBRANCE“, ЕUROPE FOR CITIZENS, Strand1: European Remembrance. Ръководител
на българския екип.
2016-2018 “IMAGINE EUROPE – Incentives for Measuring and Assessing the Growing and
Increasing Notion of Euroscepticism in Europe“, EUROPE FOR CITIZENS, Strand2:
Democratic engagement and civic participation, Ръководител изследователски екип,
експерт – изследовател.
2015-2018 “NEGOTIATE – Negotiating early job-insecurity and labour market exclusion in
Europe”, Horizon 2020, Societal Challenge 6, H2020-YOUNG-SOCIETY-2014, YOUNG-1-2014,
Research and Innovation Action (RIA). Експерт – изследовател.