Търсене
Close this search box.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) /Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа/

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE, е европейска изследователска инфраструктура за проучване на въздействието на здравни, социални, икономически и екологични политики през целия живот на европейските граждани. От 2004 г. до днес са проведени 530 000 интервюта със 140 000 души на възраст 50 и повече години от 28 европейски държави и Израел в рамките на девет вълни на събиране на данни. Съгласно настоящия си устав SHARE щеше да приключи работата си през 2024 г. с десетата си вълна. Въпреки това SHARE постоянно увеличава своята продуктивност при създаването на научни резултати и подкрепа за основани на доказателства политически съвети.

На заседанието на Съвета SHARE-ERIC на 17 май 2022 г. членовете на Съвета SHARE-ERIC единодушно приеха решение за удължаване на продължителността на SHARE-ERIC след 2024 г.

България участва в SHARE от седма вълна през 2018 година. В момента – 2024, тече 10 вълна.

През 2011 г. SHARE става първият в историята Европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура (ERIC). През изминалите години SHARE многократно доказва своята значимост. Рисковете за здравето дори в днешно време станаха очевидни по време на пандемията COVID-19. SHARE реагира бързо и създаде две телефонни проучвания (Corona Survey 1 и 2). Публикуваните данни позволяват на изследователите да проучат въздействието на пандемията върху икономическото положение, социалните взаимоотношения и здравето на хората. Освен това последиците от демографските промени в застаряващите общества в Европа стават драматични с пенсионирането на бейби бумърите. Ето защо са необходими панелните лонгитудинални данни на SHARE, сравнителните изследвания между държавите и изследвания с перспектива на жизнения цикъл, за да се проучи как хората се справят с променящия се свят.

Управляващия съвет на европейската инфраструктура SHARE-ERIC прие удължаване на срока на действие на SHARE след 2024 г. Основа за решението на Съвета и първа стъпка към дългосрочна устойчивост е създаването на Института SHARE в Берлин през март 2022 г., в който ще се помещава международната координация на SHARE. И двата процеса – преместването на SHARE от Мюнхен в Берлин със създаването на Института SHARE Берлин и продължаването на SHARE-ERIC след 2024 г. – са ключови стъпки за поддържане на изследователската инфраструктура на SHARE със стабилна централна организация.

 

Период:              от 2017 г. до момента

Контакти:        Доц. д-р Екатерина Маркова, национален координатор

Доц. д-р Габриела Йорданова, национален оператор

Интернет страница на SHARE:  https://share-eric.eu/data/

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.