Търсене
Close this search box.

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология при Българската академия на науките. Конференцията ще се проведе присъствено в зала „Проф. Марин Дринов“, Централна сгрда на БАН, ул. „15 ноември“ […]

Екип на ИФС-БАН, в сътрудничество със седем изследователски института, спечели проект за изследване на индустриалните отношения

Понастоящем акцентът върху прякото участие на служителите нараства. Ролята на синдикатите и представителите на работниците, както и инструментите, които те традиционно прилагат – колективното договаряне, съвместното вземане на решения, процедури за достъп до информация и консултации, може теоретично да бъдат поставена под въпрос. Важно е да се знае как тези процедури се конкурират със съвременните […]

Покана: Лекция “John Locke’s Christianity” на проф. Диего Лучи от Американския университет в България

Уважаеми колеги, Секция „Философия на Науката“, ИФС, БАН, има удоволствието да Ви покани на лекция на проф. Диего Лучи от Американския университет в България “John Locke’s Christianity”, която ще се проведе на 14-ти декември от 17:00 часа в Огледалната конферентна зала на Ректората на Софийски университет. Заповядайте! – Dear Colleagues, The Philosophy of Science Department, […]

Огромно признание за проф. д.с.н. Пепка Бояджиева в Деня на народните будители

Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева от Института по философия и социология беше удостоена с най-високото отличие на БАН – Почетен знак „Марин Дринов“ на лента за своите високи научни постижения в областта на социологията на образованието! Наградата й беше връчена от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски на тържествено събрание по повод Деня на народните будители […]

Покана за представянето на книгата „Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Т. Неделчева“

Уважаеми колеги,   Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на книгата „Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Т. Неделчева“, публикуван през тази година от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“. Представянето ще се състои на 21-ви ноември от 14:00 ч. в заседателната зала  в сградата на ИФС-БАН на ул. „Сердика“ 4. Проф. д.с.н. Таня Неделчева е водещ […]

Нова книга: „Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева“

Бихме искали да Ви съобщим за публикуването на Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева. Сборникът е посветен на проф. д.с.н. Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията, изследовател на идентичностите и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология при […]

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 24.10.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по […]

Покана за първия Балкански аналитичен форум на тема „Нормативност“

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви поканим на първия Балкански аналитичен форум (BAF) с тазгодишна тема „Normativity“, организиран от ИФС, БАН, заедно с Философския факултет на Белградския университет. Форумът ще са проведе в Белград и ще продължи десет дни (19 – 29 октомври 2023 г.).  В него е включена една основна конференция (19 – 22 октомври), […]

Представяне на резултати от проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“ на международна конференция

На 9 октомври 2023 г. доц. д-р Венета Кръстева от секция „Публични политики и социални промени“ представи резултати от работата по проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“ (финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 Н55/) на международна конференция “Environmental and Energy Economics: Climate Change Mitigation and Adaptation, Green Transition, Circular Economy”. Събитието бе […]

Заключителна конференция по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни”

На 13 октомври в Брюксел, Белгия се проведе заключителната конференция на проект ISKILL (https://www.ceps.eu/ceps-projects/i-skill/), на тема „Европейска квалифицирана работна сила за ориентиране в зелената и цифровата трансформация: Ролята на индустриалните отношения и социалния диалог“, по който проект българският екип (проф. д.с.н Пепка Бояджиева, проф. д.с.н Васил Киров и доц.д-р Габриела Йорданова) допринесе през последните три […]

Трета докторантска  школа на ИФС – БАН

Третата докторантска  школа на ИФС – БАН бе проведена в периода 25 – 29 септември, 2023 г. в Творческия дом на БАН,  к.к. Златни пясъци. Темата на школата бе: Представяне на резултати от научни изследвания за кратък срок от време пред аудитория от неспециалисти. Темата бе продължение на лекциите, които докторантите са слушали по проекта […]