Търсене
Close this search box.

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата ще бъде проведена на български език на 27 октомври […]

Представяне на новия брой “Философия-медицина-технологии” на списание “NotaBene”

Уважаеми колеги, Секция “Философия на науката” при Институт по философия и социология, БАН, катедра “Философски и политически науки” на ЮЗУ “Неофит Рилски” и Проблемна група по “Философия и социология на медицината” Ви канят на представяне на новия брой “Философия-медицина-технологии” на списание “NotaBene”. Броят може да се разгледа на следния линк:  http://notabene-bg.org. Събитието ще се състои на […]

Програма на кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия организират кръгла маса на тема „Философски практики и приложно философстване“. Събитието ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 10 до 13 часа в Заседателната […]

Проф. д.ф.н. Богдана Тодорова с глава в сборника Aspects of Islamic Radicalization in the Balkans after the Fall of Communism

Излезе от печат сборникът  Aspects of Islamic Radicalization in the Balkans after the Fall of Communism, в който главата посветена на България е написана от проф. д.ф.н. Богдана Тодорова. This excellent collected volume is a much-needed attempt to trace the subtle workings of re-Islamisation and changes in traditional Muslim identities under the influence of foreign […]

Покана за участие в ХIX-та Национална конференция по етика „Емпатия и насилие в съвременното общество“

Уважаеми колеги, За нас е удоволствие да Ви поканим за участие в тазгодишната Национална конференция по етика, вече деветнадесета поред. Темата, на която се спря Организационният комитет този път, е „Емпатия и насилие в съвременното общество“. Събитието ще се проведе на 16–17 ноември 2023 г. в зала „Марин Дринов“ в Централната сграда на Българска академия на науките […]

Balkan Journal of Philosophy получи импакт фактор (JIF)

Радваме се да ви уведомим, че от края на юни 2023 г. Balkan Journal of Philosophy получи импакт фактор (JIF). Освен това, онлайн читаемостта на списанието е нараснала с над 35% за 2022, което е голям успех, както ни уведомиха от Philosophy Documentation Center.

Проф. Румяна Стоилова и проф. Корнелия Славова (СУ) със статия в сборника The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies

Излезе от печат сборникът The Routledge International Handbook of Intersectionality Studies, в който проф. Румяна Стоилова в съавторство с проф. Корнелия Славова СУ са автори на статията, посветена на използването на теорията за интерсекционалността в изследванията на множествените неравенства. Темата на тяхната статия е „Интерсекционалността: Перспективите пред Централна и Източна Европа“. Интерсекционалността е една от най-популярните парадигми […]

Представяне на книгата “Потенциалност и фигура” на доц. д-р Кристиян Енчев на 5 октомври 2023 г. в Гьоте Институт

  Книгата “Потенциалност и фигура” на доц. д-р Кристиян Енчев ще бъде представена на 5 октомври 2023 г., 18,30 ч. в Гьоте Институт. “Тази книга е опит да мисля заедно пътищата на илюстриктурата и потенциалността на фигурата. Работата ми през последните години беше фокусирана върху прокарването на концепта илюстриктура в полето на некласическия трансцендентализъм, като […]

Участие на проф. емеритус Веселин Петров в престижен международен форум в Китай

Проф. емеритус Веселин Петров участва онлайн в престижен международен форум в Китай на 18.08.2023 г. Акцентът на конференцията е върху проблеми на образованието, на изкуствения интелект и на екологичната цивилизация. Тук можете да се запознаете програмата на конференцията, с участници от Европа и Америка.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 67 от 04.08.2023г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент, професионално направление 2.3. Философия (Онтология), за нуждите на секция „Онтология и епистемология“ – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Философия на науката“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по […]

Участие на учени от ИФС в 13th International Whitehead conference

Нашите колеги проф. емеритус дфн Веселин Петров и гл. ас. д-р Петя Климентова участваха в авторитетната международна конференция „13th International Whitehead conference“, проведена в Мюнхен, Германия от 26 до 29 юли 2023 г., с участието на повече от 100 участника от няколко континента. Професор Петров изнесе два доклада в две от секциите на конференцията и […]