Търсене
Close this search box.

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г., В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в Института по философия […]

Проф. д.с.н. Васил Киров, зам. директор на ИФС-БАН, участва в Срещата на Върха “Labour20” в Патна, Индия

Събитието на високо ниво се проведе в рамките на индийското председателство на G20, организацията на двадесетте най-големи държави в света, в която членува и Европейския съюз. Участието му, по покана на министъра на труда на Република Индия и индийските синдикати, е в две работни групи: „Жените и бъдещето на труда“ и „Универсалното социално осигуряване“. В […]

Покана Лятно училище – София, 8-9 септември 2023 г.

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви изпратим покана за участие в лятното училище, което ще предшества международната годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (HDCA) на тема: ‘Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times’ Програмата на лятното училище е специално предназначена за докторанти и постдокторанти, които вече […]

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия организират кръгла маса на тема „Философски практики и приложно философстване“. Събитието ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 10 до 13 часа […]

Покана за XIX Национална конференция по етика – “Емпатия и насилие в съвременното общество”

XIX Национална конференция по етика под наслов “Емпатия и насилие в съвременното общество” ще се състои на 16 и 17 ноември 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“, Централна сграда на Българска акдемия на науките, ул. „15 ноември“ №1, гр. София. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Институт по философия и социология при […]

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност „асистент“ за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по […]

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Етически изследвания“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по […]

Предстоящ семинар на секция „Философия на науката“

Секция „Философия на науката“ към ИФС-БАН Ви кани на семинар с презентация на докторант Раджа Канури (Vrije University, Amsterdam / SRH Berlin University of Applied Sciences), който ще се проведе на 10 юли 2023 г. от 9:30 ч. в залата на Института на бул. „Патриарх Евтимий“ 6. Той ще представи изследванията си на тема “ […]

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина Кандито (Университе на Генуа) и ас. д-р Алесандро Мелони (Университет на Генуа). Семинарите са част от обучителен курс „Социално включване и живот с увреждания” на […]

Участие на учени от екипа на проект „Skills2Capabilities: От умения към способности и възможности за реализация“ в обсъждане на Стратегия за уменията в България

На 13 юни 2023 г. в Дом на Европа, София, се проведоха две събития, свързани с подготовката на Стратегия за уменията в България, на които присъстваха членове на българския екип на проект „Skills2Capabilities”. Проф. дсн Пепка Бояджиева участва в официалното представяне на доклада „ОИСР Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“. Документът е […]

Представяне на книгата на ас. д-р Светлин Тачев „Новият преход“

Книгата „Новият преход. Как протестите променят демокрацията“ на д-р Светлин Тачев от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще бъде представена на 21 юни 2023 г. (сряда) от 18:00 ч. в Заседателна зала №2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дискутанти  ще бъдат доц. д-р Даниел Смилов, доц. д-р Борис Попиванов и доц. […]