Търсене
Close this search box.

Национални проекти

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в България и Франция. Срок за изпълнение 12.2021-04.2024

COVID-19: Предизвикателството 2020

Общностни нагласи, стратегии и реакции, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Албена Накова 2021-2023

Национална научна инфраструктура SHARE ERIC България

ИФС е координатор на национален консорциум „SHARE ERIC България” на научната инфраструктура „Проучване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски”. Националната инфраструктура SHARE ERIC България е финансирана от Министерството на образованието и науката. Период от 2018 до момента.

Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество

Първият по рода си сериозен и целенасочен опит за фундаментално изследване и обяснение на „икономиката в сянка“ от гледна точка на факторите, които я обуславят, и влиянието й върху националната икономика и социалните отношения. Номер на договора – КП-06-Н3519, период на изпълнение: декември 2019 – декември 2022.