Търсене
Close this search box.
tourism-article

Tourism Diplomacy in Cold War Europe: Symbolic Gestures, Cultural Exchange and Human Rights

Нова статия от ас. д-р Елица Станоева в списание Contemporary European History на Cambridge University Press със заглавие:  „Tourism Diplomacy in Cold War Europe: Symbolic Gestures, Cultural Exchange and Human Rights“. Текстът разглежда дългия и криволичещ процес на преговори между България и Дания за сключване на двустранна спогодба за сътрудничество в областта на туризма в контекста на Студената война. Анализирайки аргументите и дилемите и на двете страни, статията осветлява пресечените точки между международен туризъм и външна търговия, културен обмен и човешки контакти и как те се вписват във вътрешната и външната политика на България и Дания.

Статията е с отворен достъп и може да бъде изтеглена от тук:  https://www.cambridge.org/core/journals/contemporary-european-history/article/tourism-diplomacy-in-cold-war-europe-symbolic-gestures-cultural-exchange-and-human-rights/85650A81596A0D15731ACBFEB5CCDF99