ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ /бивш ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО/

На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г.,  е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология. Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) /Institute of Philosophy and Sociology at BAS (IPS-BAS)/ може да бъде намерен на следните електронни адреси: Официален уебсайт: www.ips-bas.org Facebook: www.facebook.com/ifs.bas/ Linkedin: […]

» Read more

Две наградени публикации на доц. д-р Силвия Борисова в съавторство с учени от Сибирския федерален университет и НСА „Васил Левски“

В рамките на II международен конкурс за проекти в сферата на образованието – 2021 г., Научната обществена организация „Наука Плюс“ (гр. Саратов, Русия) присъди две награди за научноизследователски проекти в направление „Философски науки“ на доц. д-р Силвия Борисова като част от авторския колектив на две статии, публикувани в индексирани периодични издания: Награда І степен за номинация за научноизследователски проект в […]

» Read more

ЗАСЛУЖЕНА ПОЧЕТНА ТИТЛА

На 8 декември 2021г. Международният Институт по Херменевтика присъди на проф. дфн Иванка Райнова почетната титла Professor Honoris Causa “за изключителна интелектуална острота и насърчаване на културата на мислене, изобретателност и оригиналност”. В официалната диплома още се казва: “Признавайки изключителния Ви принос към интерпретативния подход към нашето битие в света и съществуване с другите, ние Ви приветстваме в Agora Hermeneutica, […]

» Read more

Данни от национално представително изследване, част от Международната програма за социални изследвания (International Social Survey Programme – ISSP)

Представяме данни от проведеното в средата на 2021 г. национално представително изследване сред българското население. Изследването е част от Международната програма за социални изследвания (International Social Survey Programme – ISSP) и се провежда паралелно в над 50 страни от петте континента по единна методика и световни стандарти. У нас са изследвани 1151 пълнолетни български граждани от цялата страна, подбрани чрез национална представителна извадка. В […]

» Read more

Съвместно заседание по случай Световния ден на логиката на 14 януари 2022 г.

По случай Световния ден на логиката 2022, на 14 януари 2022 г. (петък) от 10:00 до 15:40 часа ще се проведе съвместно заседание на Семинара по алгебра и логика на Института по математика и информатика на БАН, на Семинара по математическа логика на Факултета по математика и информатика на Софийския университет, на Семинара по логика на Института по философия и […]

» Read more

Конкурси за академични длъжности – ДВ бр. 103 от 10.XII.2021

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ […]

» Read more

ПОСТ-ЕЛЕКТОРАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ. АНКЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

Обръщаме се към Вас с молба да вземете участие в 20-минутно анкетно проучване, което е част от научноизследователски проект на тема: “Процеси при формиране на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели“. Проектът се изпълнява от изследователски екип от Института по философия и социология при БАН, и по-конкретно, от Центъра за емпирични социални изследвания. Един от акцентите на проекта е изучаването […]

» Read more
1 2 3 96