Търсене
Close this search box.

Новини

Пета юбилейна международна монференция „Философията днес“

От 02-05 юни 2024 се проведе юбилейната конференция “Philosophy Nowadays: Philosophical Approaches on Cultural Heritage, Resilient Communities and Future Times”. Изданието беше специално поради честване на 50 години юбилей от организиране и провеждане на първата Международна конференция по философия.

Стартира проектът „Общности на грижата“

Екип учени от Института по философия и социология-БАН разработва формативна оценка за програмите за социално предприемачество в транснационално партньорство от 9 държави