Търсене
Close this search box.

Обяви

Публична защита на Силвия Иванова Пенчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Бедност, благотворителност, власт“

Конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по специалност „Социология“, шифър 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен за нуждите на Център за емпирични социални изследвания в Институт по философия и социология при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 63 от 30.07.2021 г.

Рецензия от проф. дсн Емилия Евгениева Ченгелова относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по специалност „Социология“, шифър 3.1.

Конкурс за асистент за нуждите на секция „Социална стратификация, неравенства и мобилност“

В съответствие с Правилника на ИФС при БАН Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура/събеседване (ПРОТОКОЛ №19/19.11.2021 г.) за назначаване на срочен трудов договор  на асистент (едно

Институтът спечели делото, образувано по частна жалба на докторант П. Евтимов. Вижте окончателното определение на Върховния административен съд:  http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/a2faf4664037d52ec22587880039bd6a?OpenDocument

In Memoriam: Проф.Петко Ганчев

Уважаеми колеги! С прискърбие ви съобщавам,че вчера -14 октомври, с подследствия от тежък мозъчен инсулт, на 80 годишна възраст, почина Проф.,дфн,&дпн Петко Димитров Ганчев( 1941-2021).

Публична защита на Васил Николаев Киров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ