Конкурс за асистент за нуждите на секция “Социална стратификация, неравенства и мобилност”

В съответствие с Правилника на ИФС при БАН Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура/събеседване (ПРОТОКОЛ №19/19.11.2021 г.) за назначаване на срочен трудов договор  на асистент (едно място) с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата; в научната област: Стратификация, неравенства и социална мобилност. Назначаването на асистент в посочената тематична област би задълбочило работата на секцията по отношение на изследванията […]

» Read more

Виртуална кръгла маса на тема: „Труд, морал, достойнство. Адам Смит и Карл Маркс“

На 24 ноември 2021 г. ще се проведе онлайн кръгла маса по повод скорошната поява за първи път на български език на „Теория на моралните чувства“ (1759) от Адам Смит, както и на нов български превод на „Икономическо-философски ръкописи“ (1844) от Карл Маркс. Темата на събитието е „Труд, морал, достойнство. Адам Смит и Карл Маркс“. В него ще се включат […]

» Read more

Национална научна конференция, посветена на световния ден на философията

Секция Философски науки към Съюза на учените в България организира на 18-и ноември 2021 г. НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА Програма на конференцията Поздравителен адрес от директора на ИФС, проф. дфн Веселин Петров

» Read more

Институтът спечели делото, образувано по частна жалба на докторант П. Евтимов. Вижте окончателното определение на Върховния административен съд:  http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/a2faf4664037d52ec22587880039bd6a?OpenDocument

» Read more
1 2 3 4 5 6 64