Търсене
Close this search box.
Социолог

Предприемачество, предприемачески етос, култура и ефективност на предприемачеството, предприемачество в книгоиздаването; неформална икономика, икономика в сянка; социално взаимодействие

Минев, Д., Желязкова, М., Кръстева, В., Ивков, Б., Ганчева, В., Григорова, В., Драганова, З., Манолов, К.,
Стаменова, С., Стоева, С., Трендафилова, К., Цонева, Ж. Публични политики и социални промени. Трудният път към
добро общество.. Академично издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISBN:978-619-245-277-3, 600
2. Манолов, К. 2021. Новият български книгоиздател. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISBN 978-
619-245-149-3. 159 стр.
3. Манолов, К. 2014. Проблеми на ефективността на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. В: Ивков, Б. (ред.).
Изследване на възможностите за по-ефективно използване на средствата от европейските фондове. София: ИИОЗ,
ОМДА, 212 – 245. ISBN 978-954-9719-68-0.
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%97%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B
9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5&ID
Menu=913&IDArticle=4515
4. Манолов, К. 2011. Култура и ефективност на предприемачеството. София: МТМ колеж, ISBN 978-954-2971-02-3, 204
стр.
5. Манолов, К. 2011. Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие. София: Аскони – Издат,
ISBN 978-054-383-037-4, 346.


Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество и социален прогрес, 2016 – 2021
г., изследователски проект към БАН с ръководител доц. Мария Желязкова.
Новият български книгоиздател, 2016-2019, изследователски проект към БАН.
Изследване на възможностите за по-пълно усвояване и по-ефективно използване на средствата от
Европейските фондове – ЕСФ, ЕФРР и КФ, 2009 г. – 2012 г., изследователски проект към БАН с ръководител
проф. д.с.н. Духомир Минев.
Предприемачество в българското книгоиздаване, 2008 г., изследователски проект към БАН.
12. Сострема на предприемачеството, 2007 г. – 2009 г., изследователски проект към БАН.
13. Състояния в социалното взаимодействие, 2004 г. – 2007 г., изследователски проект към БАН.
14. Предприемаческият етос, 2000 г. – 2003 г., изследователски проект към БАН.
15. Предприемачеството – социални отношения, ценности и образци на поведение, 1996 г. – 1999 г.,
изследователски проект към БАН с ръководител доц. д-р Саша Тодорова.
16. Предприемачеството в българското книгоиздаване, 1994 г. – 1996 г., изследователски проект към БАН.
17. Възраждане на предприемачеството в България, 1990 г. – 1992 г., изследователски проект към БАН.