Search
Close this search box.

Educational inequalities, sociology of science and technologies, digital studies, economic sociology, large data and quantitative analysis

Zdravkov, S., Ivanov, M., Klimentova, P. (2022) The Public Understanding of Science in the Network World. Stragegies for educational and science policy. [Здравков, С., Иванов, М., Климентова, П. (2022). Публичното разбиране на науката в мрежовия свят. Стратегии на образователната и научната политика,] 30, 3, „Аз-буки“, DOI: https://doi.org/10.53656/str2022-3-4-pub
Zdravkov, S. (2022). Delegated Budgets and Educational Inequalities. Critique and Humanism, 2 (57): 101–117.
Zdravkov, S. (2020) The Specific Rise of the Bulgarian Internet Networks. Technologies, Markets and the Logic of Online Piracy. Sociological Problems [Здравков, С. (2020). Специфичният възход на българските интернет мрежи. Технологии, пазари и логиката на онлайн пиратството. Социологически проблеми], 2: 484–510.
Zdravkov, S. (2020) On the Tracks of Digital Actors, or Sociology in the Age of Large Data. Kritika i humanizm. [Здравков, С. (2020). По следите на дигиталните актьори или социологията в ерата на големите данни. Критика и Хуманизъм,] 52: 251–263.