Search
Close this search box.
phone: '+359 895 44 58 27

Martin J. Ivanov was born in Ruse. He graduated in Political science at Johann Wolfgang von Goethe University in Frankfurt am Main. Since 2007, he has worked in the field of nonformal education at the International Elias Canetti Society, Ruse. Since 2011, he is chairman of the Federation of Social Associations in Bulgaria. In 2013, he obtained his Ph. D. in sociology at the Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS, for his dissertation on Green energy developments in Bulgaria.


Иновации и технологии за устойчиво развитие, екопредприемачество, възобновяеми енергийни източници; неформално гражданско и екологично образование; публично разбиране на науката

Здравков, С., Иванов, М., Климентова, П. (2022). Публичното разбиране на науката в мрежовия свят. Стратегии на образователната и научната политика, 30 (3): 273–284 „Аз-буки“, DOI: https://doi.org/10.53656/str2022-3-4-pub
Ivanov, M. (2021). The Company as an Innovation Niche: Towards a Sustainable Food System in Bulgaria. Conference Proceedings of the STS Conference Graz 2021, TU Graz, 206–219, https://openlib.tugraz.at/download.php?id=6183caf9523cc&location=browse

Governed by tensions: The introduction of renewable energies and their integration in the Bulgarian energy system (2006–2016), EIST, vol. 32, 90-106, 2019 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210422417301454?via%3Dihub

Публичното разбиране на науката в мрежовия свят. Стратегии на образователната и научната политика, 30, 3, „Аз-буки“, 2022, DOI:https://doi.org/10.53656/str2022-3-4-pub (в съавторство)

“Натура 2000” vs. ВЕИ – оспорвани територии и граници в опазването на природата: българския случай, в: Бояджиева, П., Канушев, М., Иванов, М. Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност, Изток-Запад, София, 2018

Управление на екоиновациите и развитие на екопредприемачеството в България. Социологически проблеми, 52/2, 2020, 409-427 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=937841


Образите на науката в дигиталния свят: между социалните мрежи и интернет медиите, ФНИ, 2021-2024

Картографиране на масмедийните репортажи за науката в България и Турция: автоматизиран мониторинг на индикаторите на научната култура от лонгитюдна и междукултурна перспектива, ЕБР Турция, 2021-2024

Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за (IX- XII клас) чрез развиване на ключови компетентности на учениците, 2023